O servis centrima

Problematika

Nepostojanje sistemske podrške koja bi se bavila cijelom porodicom djeteta/osobe s poteškoćama u razvoju, a kakvu imaju tipične porodice, vremenom dovodi do usložnjavanja negativne situacije u kojoj se ova populacija nalazi. Ustanovljena dijagnoza kod djeteta/osobe s poteškoćama/invaliditetom, samo je mali dio problematike.
Po rođenju tipičnog djeteta, roditelj nakon par mjeseci ima mogućnost upisati dijete u jaslice, vrtić, školu i produženi boravak kako bi se vratio na posao, nastavio obrazovanje i učestvovao u ostalim društvenim tokovima. Roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju nema tu mogućnost – primoran je napustiti posao jer gore navedena podrška za ove porodice – ne postoji.

Pritisak svakodnevne borbe za život, uz tugu i depresiju zbog nemogućnosti da se značajno pomogne djetetu, dovodi do otuđenja među supružnicima i razvoda, kada o djetetu/osobi s poteškoćama u razvoju, brigu najčešće preuzima majka. Opet, zbog nepostojanja sistemske podrške i nemogućnosti da roditelj radi, porodica često zapada u položaj krajnjeg siromaštva te roditelj biva primoran “odreći se” djeteta s poteškoćama, smještajući ga u instituciju zatvorenog tipa (jedino ponuđeno rješenje od strane sistema).
Istovremeno, tipična braća i sestre, prolaze kroz iste psihološke faze (ne)prihvatanja situacije kao i roditelji, što može dovesti do povlačenja u sebe, apatije i depresije ili bijega u loše društvo.
Uzmemo li u obzir da je porodica osnovna karika društva – i da je lanac jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika – shvatamo koliko je značajna sistemska podrška cijeloj porodici!

vector-half-circle

Model podrške

Prvi Servis centar za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu” otvoren je 2014. godine u općini Novi Grad Sarajevo uz podršku Američka razvojne agencije (USAID) putem Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) i Općine Novi Grad Sarajevo. Ustanovljen kao pilot projekat, Servis centar “Dajte nam šansu”, brojem upruženih usluga i stalnim prilivom novih korisnika, dokazao je potrebu ovakvog tipa podrške i prerastao u dugoročni projekat.
Kao odgovor na sve veće potrebe porodica za podrškom, Servis centar “Dajte nam šansu 2”, počeo je sa radom 2017. godine u općini Stari Grad Sarajevo.

Servis centri “Dajte nam šansu 1 i 2” rade dugoročno, kao multisektorske jedinice i pružaju besplatne usluge podrške svim porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju bez obzira na dob, vrstu ili stepen poteškoće, bez obzira na općinu stanovanja, na nivou Kantona Sarajevo a po potrebi i za porodice sa područja Bosne i Hercegovine (putem telefona, interneta ili lično).

Servis centri “Dajte nam šansu 1 i 2” organizovani su po sistemu “one stop shop” i domova zdravlja – odnosno raznovrsne usluge podrške na jednom mjestu za sve članove porodice, omogućavajući time potpunu dostupnost usluga korisnicima (dok dijete/odrasla osoba s poteškoćama u razvoju boravi u Servis centru, roditelji imaju mogućnost koristiti usluge psihološke, informativno pravne podrške ili učestvovati na radionici).

SERVIS CENTRI SU PREVENCIJA INSTITUCIONALNOG ZBRINJAVANJA DJECE /OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU.

vector-line

Ko može koristiti usluge našeg Servis centra?

Usluge naših Servis centara “Dajte nam šansu” namijenjene su:

 • djeci i odraslim sa poteškoćama u razvoju, roditeljima i starateljima, tipičnoj braći i sestrama, te ostalim članovima porodice, bez obzira na dob djeteta, vrstu i stepen poteškoće
 • porodicama nastanjenim na području Kantona Sarajevo ili drugih mjesta gdje ne postoji adekvatan oblik podrške

Sve usluge podrške su besplatne!

Koje usluge nudimo?

Psihološka podrška za sve članove porodice (roditelji/staratelji, djeca i odrasli s poteškoćama u razvoju, tipična braća i sestre, ostali članovi porodice)

Psihološka podrška namijenjena je prvenstveno roditeljima/starateljima te dodatno i ostalim članovima porodice.

Rad sa roditeljima podrazumijeva:

 • Inicijalni razgovor – ispunjavanje Korisničkog dosijea, identificiranje potreba roditelja, procjena reakcije roditelja na dijagnozu djeteta;
 • Individualni razgovor sa roditeljem: Savjetovanje; Psihoterapijski razgovor i savjetovanje; Krizne intervencije;
 • Edukativno-suportivne seanse sa grupom roditelja, gdje roditelji sa istim ili sličnim iskustvima imaju priliku da pruže podršku jedni drugima, te prolaženjem kroz iskustvene vježbe steknu uvid u svoja emocionalna stanja i disfunkcionalna ponašanja te dobiju informacije o načinima promjene istih;

Rad sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju;

 • Rad psihologa u okviru Kratkog boravka;
 • Individualni rad sa djetetom.

Kratki boravak za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju u Servis centru (bez potrebe za prisustvom roditelja/staratelja)

Kratki boravak podrazumijeva poludnevni boravak djeteta/odraslih s poteškoćama u razvoju u Servisnim centrima Dajte nam šansu. U toku boravka, organizuje se individualni (u odnosu na potrebe i mogućnosti korisnika) i grupni rad te niz dodatnih aktivnosti: sportske, informatičke aktivnosti, časovi engleskog jezika, radno - okupacione aktivnosti, kreativne radionice, radionice zdrave ishrane i kuhanja, dan za odrasle (druženje uz kafu, karaoke, šetnja) te inkluzivne i vanjske aktivnosti. Sve aktivnosti se odvijaju uz nadzor medicinske sestre.

Za vrijeme za koje djeca/osobe s poteškoćama u razvoju, roditelj ima priliku da dobiveno slobodno vrijeme posveti svojim obavezama i potrebama, potrebama porodice, odmor, relaksaciju čak i povremeni rad u cilju popravljanja materijalne situacije. Ovaj period je neophodan psihofizički predah za svakog roditelja/staratelja.

Cjelodnevni boravak za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju u Servis centru (bez potrebe za prisustvom roditelja/staratelja)

Cjelodnevni boravak podrazumijeva boravak djeteta/odraslih s poteškoćama u razvoju u Servisnim centrima Dajte nam šansu u trajanju do 8 sati. U toku boravka, organizuje se individualni (u odnosu na potrebe i mogućnosti korisnika) i grupni rad te niz dodatnih aktivnosti: sportska radionica, radionice informatike, radionice engleskog jezika, kreativne radionice, radionice zdrave ishrane i kuhanja, dan za odrasle (druženje uz kafu, karaoke, šetnja) te inkluzivne i vanjske aktivnosti. Sve aktivnosti se odvijaju uz nadzor medicinske sestre.

Za vrijeme za koje djeca/osobe s poteškoćama u razvoju, roditelj ima priliku da dobiveno slobodno vrijeme posveti svojim obavezama i potrebama, potrebama porodice, odmor, relaksaciju čak i povremeni rad u cilju popravljanja materijalne situacije. Ovaj period je neophodan psihofizički predah za svakog roditelja/staratelja.

Zbog ograničenih prostornih i ljudskih kapaciteta, ova usluga se pruža jednom mjesečno ili po potrebi u iznimnim i specifičnim situacijama porodice.

Kratki predah za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju u Servis centru (bez potrebe za prisustvom roditelja/staratelja)

Kratki predah za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju u Servis centru 2 (bez potrebe za prisustvom roditelja/staratelja), u trajanju do 24 sata.

U toku boravka za korisnike se organizuje individualni i grupni rad, druženje, usvajanje različitih životnih i akademskih vještina, radionice informatike, engleskog jezika, kreativnog rada, zdrave ishrane i kuhanja te brige o sebi, vanjske aktivnosti, inkluzivni i zabavni događaji.

Aktivnosti (koje provedi i organizuje stručno osoblje Servis centra) se prilagođavaju mogućnostima i potrebama korisnika uz zdravstvenu njegu, nadzor i podršku medicinske sestre.

Usluga omogućava roditeljima, po prvi put u Kantonu Sarajevo, mogućnost ovakvog predaha dok je dijete/ osoba s poteškoćama u razvoju pod sigurnim nadzorom medicinske sestre i ostalog stručnog osoblja Servis centra.

Usluge zdravstvene njege

Za sigurnost korisnika u toku boravka u Servisnim centrima brinu se medicinske sestre čiji su osnovni zadaci: medicinski nadzor, pružanje prve pomoći u slučaju epileptičnih napada, hranjenje korisnika koji nisu samostalni u tom segmentu ili koji imaju dodatne poteškoće koje kompliciraju isto (poteškoće u gutanju, žvakanju, hranjenje na PEG), pružanje pomoći oko higijene i toaleta, mijenjanje pelena, toaletni trening, medikamentna terapija.

Medicinska sestra je važan član mobilnog tima jer na adresi korisnika pruža gore navedene usluge kako bi roditelju bilo omogućeno slobodno vrijeme za porodične obaveze, brigu o svom zdravlju i kratkotrajni odmor. Također, član je mobilnog tima kao pratnja u prijevozu korisnika kada su u pitanju djeca i osobe pod visokim zdravstvenim rizikom.

Servisni centri su jedino mjesto u KS gdje može boraviti dijete/osoba s određenim specifičnim potrebama kao što su hranjenje na PEG i aspiracija.

Opservacija/procjena stepena razvoja djece

Opservacija je procjena stepena razvoja djeteta i vrši se kada postoji sumnja na odstupanje u razvoju ili je potrebno utvrditi trenutni stepen razvoja.

Opservaciju realizuje tim stručnjaka (psiholog i edukator rehabilitator) kroz primjenu različitih testova - razvojni test Čuturić i Baily skala (procjena kognitivnog, fizičkog, socijalnog i emocionalnog razvoja, razvoj komunikacije).

Po završenom testiranju, roditelju se daje preporuke odnosno upute za dalji rad.

Individualni rad

Individualni rad podrazumijeva strukturirani i kontinuirani razgovor i rad sa djetetom. Realizira se od strane psihologa i pedagoga/edukatora-rehabilitatora kroz primjenu psiholoških/pedagoških metoda, u skladu s individualnim potrebama i mogućnostima djeteta radi funkcionalne analize problematičnog ponašanja i stanja djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju, te pružanja adekvatne i na osnovu analize zasnovane pomoći i podrške.

Informativno pravna podrška

Pravna i informativna pomoć pruža se lično, putem telefona ili maila. Namijenjena je članovima porodice koji nisu upućeni u svoja prava i prava djeteta/osobe s poteškoćama. Po upitu, pravnik ili socijalni radnik obavještava porodicu o mogućnostima i načinima ostvarivanja prava. To uključuje: informisanje o pravima i načinu njihovog ostvarivanja u praksi, upućivanje na nadležne institucije za ostvarivanje prava, savjetodavno – pravni razgovor, davanje stručnog mišljenja, pisanje podnesaka i inicijativa, istupanje za račun porodica u praksi.

Terenska podrška mobilnog tima

Terenska podrška realizuje se u domu porodice od strane stručnih osoba Servis centra - mobilnog tima i to za korisnike koji nemaju podršku drugih članova porodice ili nemaju mogućnost napuštati dom zbog visokog stepena invaliditeta ili kombinovanih poteškoća, lošeg psihofizičkog stanja roditelja ili arhitektonskih prepreka. Praktično, ova podrška podrazumijeva sljedeće usluge:

 • Psihološka podrška za sve članove porodice (savjetovanje, psihoterapijski razgovor, krizne intervencije)
 • Informativno pravna podrška – savjetovanje, prepoznavanje i ukazivanje na mogućnost ostvarivanja prava porodica u praksi, povezivanje korisnika sa nadležnim službama i institucijama radi ostvarivanja prava u oblasti pravne, zdravstvene, socijalne i porodične zaštite.
 • Podrška medicinske sestre – zdravstvena briga i njega osobe s invaliditetom (hranjenje, kupanje, medicinski nadzor uz ili bez prisustva roditelja/staratelja (roditelji mogu završiti obaveze izvan kuće)
 • Socijalizacija za osobe s invaliditetom koje zbog svog psihoizičkog stanja nisu u mogućnosti izlaziti iz kuće
 • Asistencija – podrška roditeljima/starateljima prilikom završavanja obaveza, odlaska ljekaru i sl.
 • Fizioterapija za osobe s invaliditetom ili članove porodice u kućnim uslovima, kada je ovakva podrška neophodna – terapija za OSI koji ne mogu ići u Dom zdravlja ili je potrebna dodatna terapija, te terapija za roditelje/staratelje prilikom bolnog stanja.
 • Obavljanje zadataka u ime korisnika - kada korisnik nije u mogućnosti samostalno ili uz asistenciju obaviti neki zadatak (podizanje lijekova, predaja i preuzimanje podnesaka, uputnica i sl.).

Terenska podrška medicinske sestre u domu porodice

Podrška medicinske sestre u domu porodice dostupna je u toku i izvan redovnih radnih sati Servis centra (vikendom, u toku noći) i podrazumijeva brigu i zdravstvenu njegu za dijete/osobu s poteškoćama u razvoju u trajanju do 12 sati. Realizuje se u skladu s potrebama porodice odnosno, roditelj/staratelj može a i ne mora biti prisutan, te ovo slobodno vrijeme može iskoristiti za odmor, izlazak,obaveze i sl.

Prevoz korisnika

Prijevoz se vrši kombijem koji je adaptiran za osobe s invaliditetom (rampa za invalidska kolica), te malim putničkim autom i organizira se po principu prioriteta za:

 • porodice koje imaju kriznu/hitnu situaciju (bolest, smrtni slučaj i sl.);
 • porodice čija djeca imaju višestruke/kombinirane poteškoće koje ih onemogućavaju da koriste gradski prijevoz;
 • porodice čija djeca ne pohađaju nijednu obrazovnu ustanovu;
 • porodice koje žive u ruralnim dijelovima grada a nemaju porodični automobil;
 • porodice u stanju socijalne potrebe.

Interventna podrška u kriznim situacijama

Ova vrsta podrške pruža se u kriznim i hitnim situacijama u kojima se zatekne porodica, kada Servis centar angažuje adekvatne ljudske i pokretne resurse, obezbjeđujući podršku na različite načine ovisno o potrebi porodice što uključuje:

 • Produžen ili kontinuirani boravak djeteta/osobe s poteškoćama u Servis centru (u toku trajanja krizne situacije)
 • Podršku mobilnog tima na terenu
 • Podršku medicinske sestre, psihologa, pravnika, pedagoga
 • Prevoz
 • Dostavu neophodnih neophodnih lijekova ili drugih potrepština i sl.

Online podrška

Online podrška kreirana je kao neophodan i često jedini moguć oblik podrške u toku pandemije Covid -19 i lockdown-a.

Ova usluga je i dalje dostupna za korisnike (članove porodice djece i odraslih s poteškoćama u razvoju), koji u datom momentu ne mogu koristiti usluge podrške u Servis centru zbog:

 • bolesti,
 • vremenskih nepogoda,
 • udaljenog mjesta stanovanja (izvan Kantona Sarajevo)

Usluga podrazumijeva podršku stručnog osoblja Servis centra (psihološko, savjetodavno, informativno pravno savjetovanje) te neformalno druženje u svrhu socijalizacije i mentalne relaksacije.

Fizioterapija

Fizioterapija podrazumijeva fizikalne vježbe i relaksirajuću masažu u svrhu ublažavanja bolova, smanjenja spazma, opuštanja.

Namijenjena je za:

▪️Roditelje

▪️Djecu i osobe  sa teškoćama/ invaliditetom u razvoju

Ova usluga dostupna je u Servis centru i u okviru podrške na terenu.

Radno okupaciona terapija

Okupaciona terapija koja podrazumijeva rad sa tri grupe korisnika i to:

 • Rad sa djecom s poteškoćama predškolskog uzrasta (do 7. godine starosti): Radno okupaciona terapija realizira se na osnovu opservacije stručnog tima, uz upotrebu standardizovanih testova i metoda TEACH, PECS, ABA, Floor time, reedukacija psihomotorike, senzorna integracija. Cilj ove terapije jeste jačanje i razvijanje psihofizičkih sposobnosti djeteta/osobe po principu individualnog i grupnog pristupa. Aktivnosti se realizuju u okviru boravka u Servis centru, nakon kojih se djeca uključuju u ostale grupne aktivnosti s ciljem socijalne inkluzije.
 • Rad sa djecom s poteškoćama školskog uzrasta (od 8. do 18. godina starosti) koji podrazumijeva:
  • Rad sa djecom s poteškoćama uključenom u obrazovni sistem –  pomoć pri izradi zadaće i usvajanju školskog gradiva, usmjereni rad na usvajanju akademskih i socijalnih vještina, radionice informatike i stranog jezika, sportske, rekreativne i inkluzivne aktivnosti.
  • Rad s djecom iz III kategorije (djeca potpuno ovisna o tuđoj njezi, isključena iz obrazovnog sistema) podrazumijeva radno okupacionu terapiju s ciljem razvoja i očuvanja senzorne integracije, fine i krupne motorike; prepoznavanja predmeta i boja, povećanja raspona pažnje, kontrole sfinktera, socijalnu inkluziju.
 • Rad sa mladima/odraslima s poteškoćama (iznad 18. godina starosti)
  • Rad sa visokofunkcionalnim osobama s poteškoćama kojima nakon završenog obrazovanja društveni život prestaje ili biva sveden na minimum, podrazumijeva socijalnu inkluziju kroz razne aktivnosti.
  • Rad s mladima iz III kategorije (osobe potpuno ovisne o tuđoj njezi) podrazumijeva radno okupacionu terapiju s ciljem razvoja i očuvanja senzorne integracije, fine i krupne motorike; prepoznavanja predmeta i boja, povećanja raspona pažnje, kontrole sfinktera, socijalnu inkluziju.
     timeline

     Kako postati korisnik usluga Servis centra?

     Da biste postali korisnik usluga Servis centra potrebno je da u porodici imate člana s poteškoćama u razvoju te da se registrujete, odnosno da zajednički popunimo Vaš korisnički karton.

     Sve usluge Servis centra su BESPLATNE.

     Sve potrebne informacije možete dobiti putem OVDJE navedenog uputstva!

     Servis centri u BiH

     Širenje modela Servis centra rezultiralo je otvaranjem servis centara podrške u sljedećim gradovima:

     1. Zenica Dlan Zenica
     2. Zavidovići Udruženje Mala Sirena
     3. Banja Luka Servis centar "Dajte nam šansu-Zvjezdice" Banja Luka
     4. Foča Udruženje građana Tračak nade Foča
     5. Trebinje Udruženje "Sunce nam je zajedničko" Trebinje
     Servis centri pružaju spektar različith usluga socijalnog karaktera za cijelu porodicu.
     Sve usluge u servis centrima su besplatne!
     Servis centri nisu ograničeni na dob, stepen invaliditeta niti dijagnozu.
     Servis centri za cijelu porodicu!

     Rad organizacije kroz fotografije

     Posjetite naš YouTube kanal