Partnerstvo

Naš rad ne bi bio moguć bez podrške brojnih javnih institucija, domaćih i stranih organizacija, poslovnih kompanija i dobrih osoba voljnih da pomognu realizaciju naše vizije, naših ciljeva, ali u međuvremenu i onog glavnog – svakodnevnih operativnih akitvnosti koje su od centralnog značaja za naše korisnike i korisnice.

Država vrijedi onoliko koliko vodimo brigu o najosjetljivijima! Državu činimo mi građani, svako od nas pojedinačno može i treba graditi je. Od nas počinju promjene, mi gradimo socijalno osviješteno i humano društvo!

Ako krenemo sa pretpostavkom da ne postoji garantni list - “To se meni neće dogoditi” i sagledamo svačiji problem kao svoj, već činimo dobro djelo.

vector-half-circle

Ako postanete naš partner, uključite se i upoznate i prihvatite različitosti, sudjelujete u našem radu, sudjelujete u promjenama u sistemu, gradite zajedno sa nama bolji svijet za one najosjetljivije, činite da je vrijedno podržati porodicu koja ima člana sa poteškoćama u razvoju.

Pokažite društvenu odgovornost, humanost, empatiju, jer to je zadatak svakog od nas. Postanite naš partner i primjer drugima kako možemo, trebamo i moramo!

Spasimo li jednu porodicu, spasili smo čitav svijet! Jednostavno je, kontaktirajte nas, dođite kod nas, uvjerite se da je snaga u u dobrim djelima!

vector-line

Saradnja

Partnerska udruženja

 • Udruženje „Leptir“
 • Udruženje "Mala sirena“
 • Udruženje „Oaza“
 • Udruženje „Radost života“
 • Udruženje „ SOCI“
 • Udruženje „Sumero“
 • Udruženje „Sunce nam je zajedničko
 • Udruženje „Tračak nade“
 • Udruženje „Znakovi tišine“
 • Udruženje „Zvjezdice“

Obrazovne institucije sa kojima sarađujemo

Fakulteti

 • Fakultet političkih nauka Sarajevo
 • Filozovski fakultet Sarajevo
 • Pravni fakultet Sarajevo

Srednje škole

 • Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

  Osnovne škole

  •  JU OŠ „Aleksa Šantić“
  •  JU OŠ „Čengić Vila I“
  •  JU OŠ „Četvrta osnovna“
  •  JU OŠ „Deseta osnovna škola“
  •  JU OŠ „Druga osnovna“
  •  JU OŠ „Džemaludin Čaušević“
  •  JU OŠ „Fatima Gunić“
  •  JU OŠ „Grbavica II“
  •  JU OŠ „Hasan Kikić“
  •  JU OŠ „Hašim Spahić“
  •  JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“
  •  JU OŠ „Hrasno“
  •  JU OŠ „Isak Samokovlija“
  •  JU OŠ „Kovačići“
  •  JU OŠ „Malta“
  •  JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“
  •  JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“
  •  JU OŠ „Mula Mustafe Bašeskije“
  •  JU OŠ „Osman Nakaš“
  •  JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“
  •  JU OŠ „Peta osnovna škola“
  •  JU OŠ „Pofalići“
  •  JU OŠ „Prva osnovna škola“
  •  JU OŠ „Safvet Beg Bašagić“
  •  JU OŠ „Šesta osnovna škola“
  •  JU OŠ „Sokolje“
  •  JU OŠ „Stari Ilijaš“
  •  JU OŠ „Umihana Čuvidina“
  •  JU OŠ „Zahid Baručija“
  •  JU OŠ „Zajko Delić“
  •  OŠ „El- Manar“

  Predškolske ustanove

  • JU "Djeca Sarajeva"