Zdravstvene usluge u kućnim uslovima

Autor: Administrator

Djeca i osobe sa teškoćama u razvoju mogu dobiti zdravstvenu uslugu u kućnim uvjetima!
Nakon održanog sastanka direktorice Ines Kavalec sa direktorom JU Domova zdravlja Abel Baltic na temu o realizaciji pojedinih usluga djeci i osobama sa teškoćama u razvoju, prvenstveno vađenje krvi u kućnim uslovima i uslugama patronaže odmah smo dobili odgovor:
- Vađenje krvi u kućnim uslovima je dostupno porodicama čija djeca ili osobe nisu u mogućnosti ovakvu vrstu pretrage završiti u svom domu zdravlja.
Bitno je da postoji elektronski nalog od doktora kojim se nalaže vađenje krvi u kućnim uvjetima od strane naše službe za laboratorijsku dijagnostiku i usluga će biti izvršena
Djeca i osobe sa teškoćama u razvoju u JU Dom zdravlja KS uvijek mogu dobiti zdravstvenu uslugu u kućnim uvjetima uz uredno napisan nalog doktora.
- U toku je uspostava patronažne službe koja zadnjih 10 godina nije u funkciji.
Obaveza sistema je stvoriti uvjete za dostupnost medicinskih usluga po mjeri građana, naročito onih najosjetljivijih.
Hvala direktoru Abel Baltic da se polako počinje graditi adekvatniji sistem za porodice koje imaju člana s teškoćama u razvoju!