Usvojen zakon Roditelj/njegovatelj

Usvojen zakon Roditelj/njegovatelj

Autor: Dajte nam šansu

Zakon Roditelj/njegovatelj zvanično je usvojen na Domu naroda i Predstavničkom domu - 2021. godine

Donošenje zakona o statusu roditelja njegovatelja u Federaciji BiH, kojim se prvi put sistemski rješava problematika kada je riječ o porodicama koje imaju dijete s invaliditetom, izuzetno je značajno za Federaciju BiH i pokazuje da se ozbiljno ide u socijalnu reformu. U sistemu nema ovih porodica koje imaju člana koji treba 24 satnu brigu i njegu i to je zaista ogromna priča kako za Federaciju BiH, tako i za ovu populaciju. Cilj zakona je da se roditelju/staratelju osobe s invaliditetom, prizna pravo na status "roditelja njegovatelja", te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH stupio je na snagu 2021. godine, a s primjenom se počelo u 2022. godini. Prema odredbama ovog zakona, roditeljima/starateljima će iz federalnog proračuna biti isplaćivana mjesečna naknada u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, na koju se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.