Uspjesi i rezultati u 2023.

Uspjesi i rezultati u 2023.

Autor: Admin

Zahvaljujući zajedničkom zalaganju, neki od naših uspjeha u 2023. godini:

 • Pruženo 15.930 besplatnih usluga podrške
 • 64 novoregistrovanih porodica
 • 5 podnesenih inicijativa od čega 3 usvojene
 • 1455 osoba steklo je status roditelj njegovatelj
 • Dodatna ambulanta u Općoj bolnici " Sve na jednom mjestu” (132 pacijenta, 908 usluga)
 • 8 ostvarenih saradnji
 • 26 volontera (studenti i korporativno volontiranje)
 • Predavanje i radionice za 147 studenata/volontera
 • Tomislav Cvitanušić novi član Upravnog odbora
 • Renoviran servis centar „Dajte nam šansu 2“
 • Redizajnirana web stranica
 • Nova kolekcija brenda „Šansa
 • Jačanje Mreže servis centara u BiH
 • 19 apliciranih, 11 realiziranih projekata
 • 142 izvještaja (81 narativni, 61 finansijski)
 • 41 medijski istup, 280 objava na facebook-u i instagram-u
 • 147 sastanaka , 8 monitoring posjeta, 20 internih sastanaka
 • Radovi na izgradnji Dnevnog centra „Denis“ (prvi dnevni centar u Kantonu Sarajevo)

Hvala na povjerenju našim:

 • porodicama
 • različitim nivoima vlasti
 • privatnom sektoru
 • javnom sektoru
 • medijima
 • međunarodnim organizacijama
 • nevladinim organizacijama
 • pojedincima

Hvala našem dugogodišnjem partneru USAID Bosnia and Herzegovina na podršci, jačanju kapaciteta DNŠ u organizacionom, finansijskom i programskom segmentu.