Pristupačnije usluge ginekologa za majke/starateljice

Pristupačnije usluge ginekologa za majke/starateljice

Autor: Administrator

Da bi majkama/starateljicama djece i osoba sa teškoćama u razvoju, ginekološka usluga bila pristupačnija i u skladu sa njihovim mogućnostima, uspostavljen je dogovor sa direktorom JU Zavod za zaštitu žena i materinstva KS dr. Enisom Hasanovićem da:

  • Mame mogu dan-dva unaprijed iskazati potrebu za ginekološkim pregledom i prijaviti se udruženju Dajte nam šansu koje će najaviti i dogovoriti  pregled pacijentice
  • Mame nisu ograničene sa odabirom Domova zdravlja u kojem žele izvršiti pregled.

Pregled djevojaka/žena sa invaliditetom

Pregled osoba sa teškoćama/invaliditetom u razvoju će se vršiti po istom principu i to na lokalitetima Zavoda za zaštitu žena i materinstva Centar, NDC Otoka i Ilidža.

Dakle, nema čekanja po više mjeseci, pristup pregledu odmah

Ovo je primjer prakse da se u postojećem sistemu mogu odmah praviti, makar sitna, poboljšanja. Citiramo mame koje su do sada iskoristile ovu vrstu usluge: "Ne možemo da vjerujemo da ovako nešto kod nas postoji!"

Hvala glavnim sestrama i ljekarima sa odsjeka ginekologije u Domovima zdravlja i hvala direktoru dr Enis Hasanovic .