NOVO - Tomatis terapija

NOVO - Tomatis terapija

Autor: Admin

<p>Drage naše porodice, informacija koja će vas sigurno obradovati je nova besplatna usluga TOMATIS TERAPIJA!</p>

Tomatis terapija je pogodna metoda za rad s djecom sa teškoćama, pa izdvajamo par njih

  • teškoće u psihomotornom razvoju
  • govorne teškoće
  • teškoće u čitanju i pisanju,
  • kod djece s teškoćom koncentracije i pažnje,
  • ADHD
  • Autizam

Primjena Tomatis metode izvodi se pomoću aparata TalksUp® koji uz pomoć muzike i glasa, sa specifičnim parametrima, utiče na stimulaciju mozga, što omogućuje da se zvuk iznenadno prebacuje sa niskih na visoko frekventne, gde upravo taj prelazak sa niskih na visoke frekvencije izaziva da uho ulaže dodatan napor i time trenira mozak.   

Za vrijeme tretmana, klijenti slušaju muziku uz pomoć specijalizovanih slušalica koje, pored prenosa,  omogućavaju i provodljivost zvuka, što povećava stimulaciju mozga.

Tomatis terapija se realizuje:

- u okviru usluge kratki boravak, kroz individualni rad

- kao samostalna usluga.

Za Tomatis terapiju pozovite nas na broj telefona telefon 033/760-145. Kontakt osoba certificirani Tomatis praktičar Hasandina Alekić

Usluga je besplatna!