Modna revija “Inspiracija Bosne i Hercegovine”

Modna revija “Inspiracija Bosne i Hercegovine”

Autor: Alema Latifovic

Udruženje “Dajte Nam Šansu” organiziralo je modnu reviju 20.11.2019. godine u Vijećnici, pod nazivom „Inspiracija Bosne i Hercegovine“, na kojoj su porodice djece/osoba sa poteškoćama u razvoju/invaliditetom i javne ličnosti na dostojanstven i jedinstven način inspirisali BH društvo. Cilj događaja jeste da izoštrimo fokus te da pokažemo da sve majke, očevi, te djeca i osobe sa invaliditetom, bez obzira na mogućnosti mogu i trebaju učestvovati u svim segmentima društva uključujući modne revije, kako bi zajedno našli inspiraciju da smanjimo predrasude, diskriminaciju, unaprijedimo naše društvo i poboljšamo status kompletne porodice. Ovo je treća modna revija u organizaciji Udruženja Dajte nam šansu.
Hvala našim partnerima i prijateljima koji su nas podržali!

#InspiracijaBiH

https://www.facebook.com/servis.dajtenamsansu