Inicijativa

Inicijativa

Autor: Administrator

Nova inicijativa!

Udruženje Dajte nam šansu je pokrenulo inicijativu o izmjeni Odluke o zakupu stanova

Delegirane su inicijative na općinama

▪️Stari Grad

▪️Novo Sarajevo

Zahvaljujemo se vijećniku Vijeća općine Stari Grad Muameru Mekiću i dopredsjedavajućoj Vijeća općine Novo Sarajevo Majdi Kalamujić Ćorović na delegiranju inicijative i želji da zajedno popravljam stanje na bolje.

Sigurni smo potpuno da će na idućem Vijeću pomenutih općina sve ruke biti ZA.

Inicijativa će biti delegirana u svim općinama Kantona Sarajevo

Veliki broj porodica sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju / invaliditetom je stambeno nezbrinut, a pri dobijanju stanova u zakup se tretiraju kao tipična populacija. Smatramo da se radi o višestruko marginaliziranoj skupini društva i inicijativa je usmjerena ka tome da i ova populacija ima prednosti pri dobijanju u zakup stanova u općinskom vlasništvu. Ovom inicijativom se izjednačava status porodica koje imaju člana sa teškoćama u razvoju sa šehidskim i porodicama palih boraca te ratnim vojnim invalidima