Inicijativa za oslobađanje plaćanja participacije troškova liječenja

Inicijativa za oslobađanje plaćanja participacije troškova liječenja

Autor: Alema Latifovic

24.01.2019.
Neira Dizdarević, zastupnica u Skupštini KS, ponovo je delegirala inicijativu novom sazivu Skupštine KS, vezano za izmjene i dopune postojeće Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, podnesenu u saradnji s Udruženjem Dajte nam šansu.
Inicijativa se odnosi na oslobađanje plaćanja participacije troškova liječenja za članove uže porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju, što znači da ako se inicijativa usvoji, naše porodice bi bile oslobođene plaćanja participacije za liječenje.