Dnevni centar

Autor: Administrator

Prvi Dnevni centar za djecu i osobe sa teškoćama/ invaliditetom u razvoju u Kantonu Sarajevo!

Jedna od tačaka strategije Vlada Kantona Sarajevo je otvaranje Dnevnog centra za djecu i osobe sa teškoćama u razvoju.

U toku je rekonstrukcija objekta za otvaranje prvog Dnevnog centra za djecu i osobe sa teškoćama/ invaliditetom u razvoju u Kantonu Sarajevo, sa lokacijom na Općini Novo Sarajevo, koji će biti mjesto:

 • Inkluzije
 • Odgoja i obrazovanja
 • Rehabilitacijie
 • Podrške za porodice

Rekonstrukcija objekta se radi u dvije faze:

 • U Prvoj fazi partneri za rekonstrukciju su:
  • Vlada Kantona Sarajevo
  • Općina Novo Sarajevo
  • HIFA PETROL
 •  Druga faza
  • Međunarodna organizacija

Prva faza bi trebala biti završena do kraja ovog mjeseca ili početkom mjeseca aprila.