TELEFON/FAX +387 33 760 145/6
DONIRAJ

O Udruženju

O UDRUŽENJU

UDRUŽENJE “DAJTE NAM ŠANSU” JE NEPROFITNA, NEVLADINA, ALTRUISTIČNA ORGANIZACIJA KOJU SU OSNOVALI RODITELJI DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU.

Udruženje Dajte nam šansu je neprofitna, nevladina organizacija koju su osnovali roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, iz potrebe da udruženi djeluju na stvaranju boljih društvenih okolnosti za ugodniji život svojih porodica i svoje djece. Naše udruženje prvo je ovoga tipa u BiH – objedinjujemo porodice djece i osoba sa poteškoćama u razvoju, bez obzira na dob, stepen i vrstu poteškoće. Udruženje je registrovano 24. marta 2011. godine, kao proizvod prepoznavanja zajedničkog problema – osiguravanja mjesto u društvu za porodice djece/osoba s poteškoćama u razvoju, dostojnog čovjeka i zagarantovanog ljudskim pravima.

Vizija: Osviješteno društvo koje prepoznaje potrebe porodica djece i odraslih osoba sa poteškoćama u razvoju i sistemski ih rješava uvažavajući njihovo dostojanstvo, različitosti i mogućnosti.

Problematika sa kojom se svakodnevno susreću porodice djece/osoba s poteškoćama u razvoju, navelo nas je da pokrenemo konkretan projekt podrške – Servis centar „Dajte nam šansu“.

Usluge koje profesionalno osoblje i volonteri/ke pružaju u Servis centru Udruženja Dajte nam šansu mogu koristiti sve porodice sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo koje imaju člana sa poteškoćama u razvoju – bez obzira na medicinsku dijagnozu, dob i stepen invaliditeta. Usluge Centra su besplatne.

Prvi Servis centar otvoren je 28. maja 2014. godine, uz podršku USAID-a i Općine Novi Grad, a sa zvaničnim radom počeli smo 02. juna iste godine, u naselju  Alipašino polje, u sarajevskoj općini Novi Grad.

U decembru 2017. godine, ovorili smo i Servis centar “Dajte nam šansu 2” u općini Stari Grad Sarajevo, Obala Kulina Bana 28.