TELEFON/FAX +387 33 760 145/6
DONIRAJ

Asistenti/ce u nastavi

ASISTENTI/CE U NASTAVI

Udruženje ”Dajte nam šansu” u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, angažira na volonterskoj osnovi volontere/ke odgovarajućeg profila koji će biti asistenti/ce djeci/učenicima sa poteškoćama u razvoju u razredu.

Volonteri/asistenti u nastavi mogu biti osobe koje imaju/završavaju fakultete društvenih nauka, zdravstvenih nauka, likovne akademije, muzičke akademije ili filozofskog fakulteta, a kojima je potreban pripravnički staž za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita.

Nakon ispunjenja uslova asistent/ica dobija:

– Potvrdu o obavljenom praktičnom radu u Servis centru (ako su ispunjeni svi kriteriji);

– Volontersku knjižicu u koju se upisuje broj sati provedenih na nastavi koji se tretiraju kao radno iskustvo;

– Certifikat o završenoj edukaciji;
– Potvrda o završenom pripravničkom stažu.

Asistenti/ce u nastavi imaju sljedeće zadatke:

– Edukaciju od 80 sati (u trajanju od 1 do 3 mjeseca) praktičnog rada u prostorijama Servis centra (teorijski i kroz direktan rad s djecom i osobama s poteškoćama u razvoju);

– U trajanju od 12 mjeseci, osobe moraju biti asistenti u nastavi za dijete s poteškoćama u razvoju, a raspored u obrazovne institucije vrši Ministarstvo obrazovanja.

– Prisustvovanje trodnevnoj edukaciji koju organizuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.