TELEFON/FAX +387 33 760 145/6
DONIRAJ

Želite biti volonter/ka?

ŽELITE BITI VOLONTER/KA?

Volonter ili volonterka može biti svaka punoljetna osoba koja je motivisana da se razvija i unapređuje na ličnom ili profesionalnom nivou; osoba koja je spremna da pruža podršku onima kojima je podrška potrebna, koja je aktivna, savjesna i odgovorna prema sebi i drugima!

Kao volonter ili volonterka Servis centra možete dobiti potvrdu o volontiranju, preporuku i volontersku knjižicu, a o vašem volontiranju bit će zaključen ugovor sa Udruženjem „Dajte nam šansu“.

ŽELITE BITI VOLONTER/KA?

– Direktni rad s korisnicima u Servis Centru:

– kratki boravak – rad sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju
– pravna pomoć
– socijalni rad
– medicinska pomoć (medicinska sestra)
– kreativne radionice
– informatička radionica

– Rad u kancelariji:

– pisanje projekata
– administracija
– kreativni rad
– elektronski mediji

– Povremene aktivnosti

– inkluzivni kutak
– obilježavanje značajnih datuma