TELEFON/FAX +387 33 760 145/6
DONIRAJ

O Udruženju

O UDRUŽENJU

UDRUŽENJE “DAJTE NAM ŠANSU” JE NEPROFITNA, NEVLADINA, ALTRUISTIČNA ORGANIZACIJA KOJU SU OSNOVALI RODITELJI DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU.

Udruženje „Dajte Nam šansu“ je neprofitna, nevladina, altruistična organizacija koju su osnovali roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, iz potrebe da udruženi djeluju na stvaranju boljih društvenih okolnosti za ugodniji život svojih porodica i svoje djece. Naše udruženje prvo je i jedino ovoga tipa u BiH – objedinjujemo porodice djece i osoba sa poteškoćama u razvoju, bez obzira na vrstu poteškoće (mentalne poteškoće, autizam, posebne teškoće u učenju, teškoće vida, sluha i motorike, hronične bolesti i/ili višestruke teškoće).

Udruženje je registrovano 24. marta 2011. godine, kao proizvod prepoznavanja zajedničkog problema – osiguravanja mjesto u društvu za porodice djece/osoba s poteškoćama u razvoju, dostojnog čovjeka i zagarantovanog ljudskim pravima. Stoga, glavni razlog postojanja udruženja jeste djelovanje na sistemskim i institucionalnim rješenjima za ove porodice, te pružanje pomoći djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama, kroz široki spektar aktivnosti.

Kao jedan od praktičnih produžetaka našeg udruženja kroz koji bismo (pro)aktivno rješavali probleme i brinuli se za potrebe naših korisnika/ica, desio se pilot projekt Servis centar „Dajte nam šansu“.

Usluge koje profesionalno osoblje, prijatelji/ice Centra i volonteri/ke pružaju u Servis centru Udruženja „Dajte nam šansu“ mogu koristiti sve porodice sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo koje imaju člana sa poteškoćama u razvoju – bez obzira na medicinsku dijagnozu, dob i stepen invaliditeta. Usluge Centra su besplatne, a u prvih 18 mjeseci rada Servis centra pružili smo preko 11.000 usluga za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju, kao i za brojne bliske članove njihovih porodica – roditelje, staratelje, braću i sestre.

Servis centar otvoren je 28. maja 2014. godine, uz podršku USAID-a i Općine Novi Grad, a sa zvaničnim radom počeli smo 02. juna iste godine, u novim prostorijama u naselju  Alipašino polje, u sarajevskoj općini Novi Grad.

SERVIS CENTAR NUDI SLJEDEĆE BESPLATNE USLUGE:
 • PSIHOLOŠKA PODRŠKA
 • KRATKI ODMOR
 • MOBILNI TIM
 • MOBILNI TIM
 • USLUGE PREVOZA RODITELJA I DJETETA
 • PRUŽANJE INFORMATIVNO – PRAVNE POMOĆI
 • POMOĆ U KRIZNIM SITUACIJAMA
 • RADIONICE ZA BRAĆU I SESTRE
 • POMOĆ PRI ANGAŽOVANJU ASISTENTA U NASTAVI
 • EDUKACIJE (ŠKOLE, ŠTRUČNO OSOBLJE)
 • INKLUZIVNE AKTIVNOSTI
 • MUZIKOTERAPIJA
 • MALI VOLONTERI