TELEFON/FAX +387 33 760 145/6
DONIRAJ

Naša lična karta

NAŠA LIČNA KARTA

„Dajte nam šansu” je neprofitna organizacija koja djeluje na području Bosne i Hercegovine.

Koristeći inovativne modele, kroz direktan rad, pružamo podršku porodicama i djeci / odraslima s poteškoćama u razvoju bez obzira na dob, vrstu i stepen invaliditeta. Utječemo na svijest zajednice edukativnim i inkluzivnim aktivnostima te na promjene, dopune i implementiranje relevantnih zakona.

Naša vizija jeste osviješteno društvo koje prepoznaje potrebe porodica djece i odraslih osoba sa poteškoćama u razvoju i sistemski ih rješava uvažavajući njihovo dostojanstvo, različitosti i mogućnosti.

Naši ciljevi su vizionarski. Želimo omogućiti takve okolnosti u kojima ćemo moći nastaviti pružati besplatnu podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju putem djelatnosti Servis centra, ali i nadamo se proširenju ovoga modela pomoći porodicama kao što su naše u što više općina/opština u Bosni i Hercegovini.

Cilj nam je promovirati potrebu za Servis centrima u zemlji, ali i djelovati na području izmjena i dopuna zakona koji su u vezi sa porodicama osoba i djece sa poteškoćama u razvoju. Težimo ka tome da postanemo referentni centar za ove porodice, i sva pitanja koja se tiču problematike sa kojom se susrećemo.

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA:
  • SERVIS CENTRI PODRŠKE PORODICAMA DJECE I OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  • ZAGOVARAČKE AKTIVNOSTI
  • SARADNJA S INSTITUCIJAMA
  • INKLUZIVNE AKTIVNOSTI
  • OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA
  • ŠIRENJE MODELA SERVIS CENTRA ŠIROM BIH
  • EDUKACIJA