TELEFON/FAX +387 33 760 145/6
DONIRAJ

Gdje nas naći?

Servis centar “Dajte nam šansu 1”

Trg Međunarodnog prijateljstva 8, općina Novi Grad Sarajevo

Telefon: +38733760145; Fax: +38733760146; admin@dajtenamsansu.org

Dajte nam šansu Sarajevo

Servis centar “Dajte nam šansu 2”

Obala Kulina Bana 28, Općina Stari Grad Sarajevo

Telefon: +38733531024; Fax: +38733531020; admindns2@dajtenamsansu.org

Dajte nam šansu Sarajevo

Servis centri u BIH

Servis centar „Dajte nam šansu – Zvjezdice“ Banja Luka, Đure Đakovića 10-12,   telefon: +387 51 201 125

“Dajte nam sansu zvjezdice” Banja Luka

Servis centar „Tračak nade“ Foča, Svjetosavska 10 Foča, telefon: +387 58 211 072

Servis centar „Dlan” Zenica, Crkvice 20 C, telefon: +387 32 205 700

Dlan Zenica

Servis centar „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje,  telefon: +387 65 753 548

Sunce nam je zajedničko Trebinje

Servis centar „Mala sirena” Zavidovići, Abdulvehaba Ilhamije bb, telefon: +387 32 877 889

Mala sirena Zavidovići