TELEFON/FAX +387 33 760 145/6
DONIRAJ

Usluge servis centra

USLUGE SERVIS CENTRA

Psihološka podrška i edukativno-suportivne radionice za roditelje

Psihološka podrška i edukativno-suportivne radionice podrazumijevaju da imate s kim razgovarati kada to želite. Diskrecija i potpuno povjerenje su zagarantovani etičkim kodom naših profesionalnih saradnika/ica.

Kroz grupni i individualni rad također možemo raditi na tome da intenzitet loših osjećaja umanjite ili da one negativne eliminišete. Ova usluga centra funkcioniše kako kroz grupni rad sa drugim članovima porodica osoba sa poteškoćama u razvoju, tako i kroz individualni rad sa stručnim psihoterapeutima/kinjama.

Mobilni tim

Ako iz bilo kojih razloga niste u mogućnosti koristiti usluge Servis centra na našoj adresi, za vaše potrebe imate mogućnost pozvati naš stručni mobilni tim u vaš dom. Na osnovu anamneze stanja, sastavit ćemo tim od socijalnog radnika/ice ili psihologa/inje i educiranih volontera koji će doći na vašu adresu, i pružiti vašem djetetu ili štićeniku/icu potrebnu njegu, pažnju, brigu. Ili vama!

I na ovaj način pružamo vam mogućnost da se posvetite sebi, ili pak završavanju nužnih obaveza za vašu porodicu. Mobilni tim vam može biti na raspolaganju do četiri sata dnevno.

Individualni i grupni rad

Kroz individualni rad, roditelji i članovi porodice mogu dobiti psihološku podršku ili savjete koji se tiču odgojnog rada sa djetetom unutar porodičnog okruženja: razvojne faze djeteta od perioda rođenja do odrasle dobi, identificiranje problema u vezi sa ponašanjem djeteta, učenje i oblikovanje novih obrazaca ponašanja, načini smanjenja pojava neželjenih obrazaca u ponašanju, učenje imitacijom, toalet trening, itd.

U grupnim sesijama, za roditelje se organiziraju edukativno-suportivne radionice u kojima učesnici/ce kroz razgovor jedni drugima pružaju uzajamnu podršku, moderirano od voditelja/ice sesije.

Muzikoterapija

Neka od naše djece nisu u mogućnosti verbalno komunicirati, te u takvim slučajevima muzika sa svim njenim elementima predstavlja izvanredan način da komuniciramo sa onim što se dešava u njima samima. Intervencija muzikom ima medicinska, obrazovna i socijalna svojstva, te utiče na razvoj i kvalitet života osoba sa poteškoćama u razvoju, ali i nas ostalih.

Vanjske aktivnosti

Kada su vaša djeca korisnici/ice našeg Servis centra, onda imaju priliku osjetiti i nešto što je svakodnevnica tipične djece – izlazak vani sa drugarima/icama! Kada to vremenski uvjeti dozvoljavaju, naše osoblje sa djecom prošeta do igrališta, tržnih centara, pijace ili nekog drugog mjesta na kojem mogu uživati svijet oko sebe, pod budnim okom naših staratelja/ica.

Društvene inkluzivne aktivnosti

Kada god za to postoji mogućnost, zajedno sa našim osobljem, volonterima/kama, članovima porodica, prijateljima Servis centra i partnerima osmišljavamo aktivnosti koje će pomoći na povećanju inkluzije i smanjiti negativne efekte društvene stigmatizacije osoba sa poteškoćama u razvoju.

Tako su u našem Servis centru česte posjete djece volontera, poslovnih subjekata ili partnera i prijatelja naših projekata, ali i učešća naših stručnjaka i osoblja u raznim aktivnostima u kojima možemo djelovati kako bismo doprinijeli smanjenju diskriminacije naših porodica i naše djece u društvu.

Želite nas posjetiti? Javite nam se!

Kratki boravak

U Servis centru možete dobiti ono što vam ponekad izgleda kao poklon iz snova: svoje slobodno vrijeme. Usluga kratkog boravka omogućava vam da svoje dijete ili člana/icu porodice za kojeg/koju se skrbite. Naše medicinske sestre imaju iskustvo rada sa djecom koja imaju neurološke probleme; rade na preveniranju i saniranju epileptičnih napada, pružaju prvu pomoć kod manjih ozlijeda, daju terapiju, uvode djecu u toaletni trening, i slično.

Vaše dijete ili štićenik/ica može biti uključeno u aktivnosti kroz individualni ili grupni rad, prema svojim mogućnostima i potrebama: usvajanje brojeva i slova, razvoj govora, fine motorike, krupne motorike ili rad sa osobom kroz muzikoterapiju. Također, vaše dijete ili štićenik/ica dobit će i nešto što u četiri zida doma često izostaje: priliku za socijalizaciju i druženje.

Informativno-pravna pomoć

Sve ono što vas zanima o vašim mogućnostima u socijalnom okruženju, zakonom zagarantovanim pravima i obavezama i sve informacije koje vam mogu pomoći kao članu porodice osobe sa poteškoćama u razvoju – dobrodošli ste saznati kod nas. Osoblje Servis centra je informisano, educirano i u toku sa svim procedurama koje se tiču naših porodica, a sve ono što ne znamo sami – saznat ćemo umjesto vas!

Opservacija djece kod koje postoji sumnja na poteškoće u razvoju

Ako se kod vas javila sumnja da vaše dijete ima poteškoće u razvoju – najmanje a najbolje što možete učiniti jeste da dijete prođe kroz opservaciju. S obzirom da su liste čekanja za ovaj proces u javnom zdravstvu dugačke, a samim tim proces od započinjanja ove procedure do njenog izvršenja može biti zaista dugotrajan, oformili smo tim koji ovo može učiniti za vas.

Znamo da je korak od sumnje, preko priznavanja opravdanosti sumnje do odluke da postoji razlog za analizu težak i hrabar, te stoga smo tu da vam pomognemo u ovom značajnom trenutku u životu.

Radionice za braću i sestre djece sa poteškoćama u razvoju

Jedan od velikih izvora vašeg osjećaja krivnje vrlo je često pitanje da li ste dobar roditelj/ka. Naročito kada pored djeteta sa poteškoćama u razvoju imate i tipičnu djecu. Nužno je da vrijeme za njih često trpi zbog vremena koje ulažemo u dijete sa poteškoćama. Zato je važno da vaša tipična djeca nauče da to vaše/njihovo uzeto vrijeme ne znači da ih manje volite ili da manje brinete za njih. Kroz ove radionice vašu djecu učimo upravo tome – igrom, druženjima i razgovorima.

Pomoć pri angažovanju asistenata/ica u nastavi

Kroz direktan rad sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju, vrši se edukacija pripravnika/ica kao asistenata u nastavi, što je potpisano u vidu Sporazuma sa Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo. Nakon završene edukacije, novi kadrovi se smještaju u redovne i specijalizirane obrazovne ustanove gdje realiziraju svoj pripravnički staž kroz asistiranje u nastavi djeci sa poteškoćama u razvoju.