TELEFON/FAX +387 33 760 145/6
DONIRAJ

Friends of association

Friends of association

Our work would not have been possible without support of numerous public institutions, local and foreign organizations, business companies and good people willing to help realize our vision and goals and everyday main activities of great importance to our beneficiaries.

– Our partners: USAID, Novi Grad Sarajevo Municipality, Stari Grad Sarajevo Municipality, Municipality Ilidža, Municipality Centar Sarajevo, Novo Sarajevo Municipality, Health Union.

– Our associates: Klub zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, Klub zastupnica Skupštine Kantona Sarajevo, Potpredsjednik Federacije Milan Dunović, Ministarstvo zdravstva i ministrica Zilha Ademaj, Parlamentarke BiH, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Stari Grad, UNICEF, EU.

– NGO: Udruženje „Oaza“, Udruženje „Sumero“, Udruženje „Radost života“, Udruženje „Znakovi tišine“, Udruženje „ Mala sirena“, Udruženje „ SOCI“, Udruženje „Tračak nade“, Udruženje „Zvjezdice“, Udruženje „Leptir“, Udruženje „Sunce nam je zajedničko“.

– Cooperation with: Fakultet političkih nauka Sarajevo, Filozovski fakultet Sarajevo, Pravni fakultet Sarajevo.

– Schools: JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, JU OŠ „Malta“, JU OŠ „Safvet Beg Bašagić“, JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“, JU OŠ „Aleksa Šantić“, JU OŠ „Osman Nakaš“, JU OŠ „Sokolje“, JU OŠ „Fatima Gunić“, JU OŠ „Deseta osnovna škola“, JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, JU OŠ „Kovačići“, JU OŠ „Peta osnovna škola“, JU OŠ „Isak Samokovlija“, JU OŠ „Mula Mustafe Bašeskije“, JU OŠ „Zajko Delić“, JU OŠ „Prva osnovna škola“, JU OŠ „Šesta osnovna škola“, JU OŠ „Grbavica II“, JU OŠ „Hasan Kikić“, JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“, Ustanova „El- Manar“, JU OŠ „Druga osnovna“, JU OŠ „Zahid Baručija“, JU OŠ „Četvrta osnovna“, JU OŠ „Čengić Vila I“, JU OŠ „Pofalići“, JU OŠ „Hašim Spahić“, JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, JU OŠ „Umihana Čuvidina“, JU OŠ „Stari Ilijaš“, JU OŠ „Prva osnovna“, JU OŠ „Džemaludin Čaušević“, JU OŠ „Hrasno“, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, JU OŠ  „Grbavica II“.

– Donators: Vokel, Intelcom, Rainbow, Aida Comerc,  BH Telecom, Fellini, Emiran, Kruh Sv Ante, Ruku na srce, Aluplast, Andrea Sušac, Asocijacija XY, Aspek, Balon dekor, BBI, Begex, Cvjećara Vjetrenjača, Denis Zvizdić, Deratizer, DM, Domod, Dopredsjednik Federacije Milan Dunović, Ecoton, Električar, Enisa Selmanović Salkić, Eurofarm, Euroguma, Fabulas, Farbex, Fis Vitez, Fotokoprinica KN, Fructas, Grizelj, Guma M, Hit Media, Hotel Hollywood, Kuwait Embassy, Likograf, Lutrija BiH, Margo, Merkur, Naša mala klinika, Nermana Abdalajbegović, Nermin Sarajlić, OBI, Oxygen, Pekara MTM, Podravka, Premier kladionice, Raiffeisen banka, Sarajevo taxi, Semikem, Sindikat zdravstva, Srce puno osmjeha, Step by step, Successo, Sunrise, Trisar Inn, TV Hayat (Ispuni mi želju), Uniflor, Urdas, Vatrosistemi, Vokel, Speed, Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, Coca Cola, OŠ „Fatima Gunić“, Zavod za javno zdravstvo KS, Joy of sound, Violeta Smajlović Huart…